Tarief en vergoeding

 

Tarieven

Het uurtarief voor coaching is €70,- 

Het tarief voor de cursus 'Ik ben oké en ik doe het anders!' is €360,- (8 bijeenkomsten)

Het tarief p.p. voor de cursus Wijze Ouders is €27,- 

Het uurtarief voor coaching Wijze Ouders is €70,- 

 

De duur van de verschillende sessies is:

* Coaching volwassenen: 1 uur

* Coaching kind: 1 uur
* Oudergesprek : 1 uur
* Oudercoaching: 1 uur
* Intakegesprek: 1 tot 1 1/2 uur

 

 

Telefonisch contact, langer dan 15 minuten wordt in rekening gebracht (anders dan maken/ verzetten van afspraak). Voor ouders is het ook mogelijk om vrijblijvend kennis te maken. U kunt hiervoor een afspraak maken van een half uur. Wanneer een afspraak niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. In andere gevallen wordt deze afspraak volledig in rekening gebracht.

 

Vergoeding

Om goede kwaliteit van de coaching en optimale vergoeding door verzekeraars te waarborgen ben ik aangesloten bij de beroeporganisatie CAT-complementair en de koepelorganisatie GAT.
Praktijk Gespreksheling is aangesloten bij koepelorganisatie CAT. Daarnaast ben ik als zorgprofessional SRNO erkend en voldoe ik met de uitvoering van mijn beroep als coach aan de PLATO normen. Hierdoor zullen meeste zorgverzekeraars overgaan tot een geheel of gedeeltelijke vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Omdat de voorwaarden verschillen per verzekeraar, adviseer ik u ook om de actuele informatie op te vragen bij uw zorgverzekeraar.

Mocht uw zorgverzekeraar de kosten niet vergoeden dan is eventueel een betalingsregeling mogelijk of bespreken we andere mogelijkheden.

In een aantal gevallen is vergoeding mogelijk via de regeling bijzondere bijstand van de sociale dienst. U kunt de gemaakte kosten ook als bijzondere ziektekosten op uw jaarlijkse belastingaangifte aftrekken. Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor een PGB (persoonsgebonden budget) Dit is een voorziening vanuit de AWBZ waar u mogelijk een deel van de coaching mee kunt bekostigen. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website: www.pgb.nl

 

Informatie voor vergoeding met ingang van 1 september 2020

Aanvullende verzekering
Alternatieve geneeswijze/ overige psychische zorg/ psychologische zorgverlener

 

De codes die u nodig heeft voor vergoeding zijn:
AGB code zorgverlener: 90-volgt nog (1-09-2020)
AGB code praktijk: 90-volgt nog (1-09-2020)

CAT licentienummer: 20170718

RBCZ registernummer: vanaf 01-09-2020
Kamer van Koophandel: 60942819

Praktijk Gespreksheling

Padangstraat 66

3531 TD Utrecht

06-25140010

Info@gespreksheling.nl

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie of

een vrijblijvend gesprek kunt

u                met mij opnemen.

© 2020 Praktijk Gespreksheling — All Rights Reserved.