top of page

Tarieven en vergoeding

 

 Tarieven

 Particulieren € 117,- inclusief BTW

 Zakelijk 147,- inclusief BTW

 Studenten en minima € 77,- inclusief BTW

De duur van de consulten

* volwassenen: 60-75 minuten
* Intakegesprek: 60 minuten

* Relatie coaching: 75 minuten
 

Telefonisch contact, langer dan 15 minuten wordt in rekening gebracht (anders dan maken/ verzetten van afspraak). Voor ouders is het ook mogelijk om vrijblijvend kennis te maken. U kunt hiervoor een afspraak maken van een half uur. Wanneer een afspraak niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. In andere gevallen wordt deze afspraak volledig in rekening gebracht.

Vergoeding

Om goede kwaliteit van de coaching en optimale vergoeding door verzekeraars te waarborgen ben ik aangesloten bij de beroepen organisatie CAT-complementair en de koepelorganisatie GAT.

Praktijk Gespreksheling Utrecht is aangesloten bij koepelorganisatie CAT. Daarnaast ben ik als zorgprofessional SRNO en NOBCO erkend en voldoe ik met de uitvoering van mijn beroep als CounselorCoach aan de PLATO normen. Hierdoor zullen meeste zorgverzekeraars overgaan tot een geheel of gedeeltelijke vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Omdat de voorwaarden verschillen per verzekeraar, adviseer ik u ook om de actuele informatie op te vragen bij uw zorgverzekeraar.

Mocht uw zorgverzekeraar de kosten niet vergoeden dan is eventueel een betalingsregeling mogelijk of bespreken we andere mogelijkheden.

In een aantal gevallen is vergoeding mogelijk via de regeling bijzondere bijstand van de sociale dienst. U kunt de gemaakte kosten ook als bijzondere ziektekosten op uw jaarlijkse belastingaangifte aftrekken. Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor een PGB (persoonsgebonden budget) Dit is een voorziening vanuit de AWBZ waar u mogelijk een deel van de coaching mee kunt bekostigen. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website: www.pgb.nl

 

CAT licentienummer: 20170718
Kamer van Koophandel: 60898216

bottom of page