top of page

Coaching kinderen

Integratieve kindercoaching is een positieve en kortdurende vorm van coachen

Het uitgangspunt voor kindercoaching is

dat uw kind weer gaat stralen en leert te

vertrouwen op zijn of haar eigen kracht.

Als coach sluit ik me aan bij de belevings-

wereld van het kind. Er is erkenning en

respect voor hoe het kind de wereld om

zich heen ervaart. Kindercoaching helpt 

het kind in korte tijd weer op weg zodat

het met plezier en zelfvertrouwen in het

leven staat. Het is er voor kinderen die

niet lekker in hun vel zitten of hulp zoeken voor een specifiek probleem.

De werkwijze  is integratief en holistisch dat wil zeggen, gericht op de lichamelijke, emotionele, sociale, cognitieve en spirituele beleving van het kind. 

Begeleiding op maat

In een coaching sessie staat de klacht of het vraagstuk centraal. Er is echte aandacht voor het kind. Ik ga ervan uit dat een kind diep van binnen weet wat oplossing is voor zijn of haar klacht maar hier nog niet bij kan, omdat de oplossing op het onbewuste niveau ligt. Vanuit verschillende invalshoeken werk ik samen met het kind naar de kern van het probleem. Tussentijds is er een oudergesprek waarin het proces wordt besproken en eventuele begeleidingsadviezen worden gegeven. Soms kan het zijn dat een andere therapievorm mogelijk meer aansluit bij het kind. In dat geval zal ik in overleg met ouders het kind doorverwijzen naar een gespecialiseerd arts of therapeut. 

Sensikids Coaching

Coaching hoogbegaafde of hoogsensitieve kinderen 

U heeft een hoogbegaafd of hoogsensitief kind of een combinatie van beiden? Als kind maar ook als ouder is 'je helmaal oké' voelen met jouw hoogbegaafdheid of hoogsensitiviteit iets dat niet altijd vanzelf gaat. Voor kinderen en ouders kan dit een hele zoektocht zijn. Misschien heb je als ouder het gevoel dat je zelf niet goed weet hoe je het beste met een hoogbegaafd of hoogsensitief kind omgaat. En vraag je je af of je het wel goed doet als ouder? Als Sensikids coach kan ik je daarbij helpen. Kinderen kunnen zich niet begrepen voelen door leerkrachten, familie of gezinsleden en vrienden. Hierdoor ontwikkelen ze onnodig angsten en onzekerheden die niet helpend zijn. Meestal uit zich dat in onrust, overprikkeld zijn, frustratie, boosheid of niet lekker in je vel zitten. Als ouder van een hoogbegaafd- en hoogsensitief kind liep ik regelmatig tegen dezelfde vragen aan. De basisopleiding tot SensiKids coach heeft me veel inzicht gegeven in hoe je als ouder, leerkracht of als volwassene naar je kind kunt kijken en kunt handelen. Daar heb ik echt veel aan gehad.

 

Kindercursus 

De kindercursus is voor kinderen die hoogbegaafd, hoogsensitief of soms beiden zijn. Het doel van de cursus is om beter te leren omgaan met hoogbegaafdheid of hoogsensitiviteit en je daar helemaal oké bij voelen. Het is een leuke, kortdurende en effectieve cursus waar uw kind na de cursus nog veel aan zal hebben.De cursus is gemaakt voor kinderen van 7 tot 11 jaar. 

 

Cursus ouders

Ben je op zoek naar nuttige tips om de opvoeding van je hoogbegaafde of hoogsensitieve kind te vergemakkelijken? In deze oudercursus deel ik graag mijn kennis over de kwaliteiten van jouw hoogsensitieve of hoogbegaafde kind. Het doel van deze cursus is dat je je kind beter leert begrijpen. Onderdelen van de cursus zijn onder andere: prikkelverwerking, stressreductie, kwaliteiten en valkuilen, positief en activerend communiceren, intense emoties en beelddenken. De cursus vindt plaats in kleine groepen. Mocht je geïnteresseerd zijn in de wijze ouder cursus neem dan contact met mij op via mail.

 

Individueel advies ouders

Het is ook mogelijk om de informatie van de wijze ouder cursus te ontvangen in een individuele advies sessie. Tijdens deze sessie(s) heb ik alle tijd en ruimte om naar jouw specifieke vragen te luisteren. Ik ben er graag voor je. Mocht je geïnteresseerd zijn in een individuele advies sessie neem dan contact met mij op via mail. 

bottom of page