Algemene voorwaarden

 • De behandelaar is coach, counselor, therapeut i.o.

 • De cliënt is een coachee

 • Gezien het vertrouwelijke karakter van de sessie, is de coach gehouden aan geheimhoudingsplicht.

 • In de oudergesprekken bespreekt de coach het verloop van het coachingstraject. Inhoudelijke informatie over de sessies wordt alleen met ouders besproken na toestemming van het kind. De coach is namelijk gehouden aan de beroepseed en daarmee aan de beroepscode

 • De client gaat akkoord met de tariefstelling van €80,- per uur voor coaching/counseling of therapie.

 • Het tarief is inclusief BTW.

 • De client gaat akkoord met de tariefstelling van €35,- per persoon voor de cursus Wijze Ouders

 • De client gaat akkoord met de tariefstelling van €360,- voor de SensiKids cursus 'Ik ben oké en ik doe het anders!'

 • Een coaching sessie of oudergesprek duurt een uur. Een intakegesprek duurt een uur tot anderhalf uur

 • Vóór aanvang van de coaching dient u een behandelovereenkomst te ondertekenen. Hierin staan de afspraken die zijn gemaakt

 • Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Bij afzeggingen binnen 24 uur of bij niet (tijdig) verschijnen, wordt de gereserveerde tijd van de afspraak in rekening gebracht. Zie verder de betalingsvoorwaarden

 • De oudergesprekken zijn ter vervanging van verslagen. Ouders wordt geadviseerd om zelf aantekeningen te maken tijdens de oudergesprekken. Als u behoefte heeft aan uitgebreidere verslaglegging door de coach wordt hiervoor het uurtarief gerekend.

 

Algemene betalingsvoorwaarden:

 • Een intakegesprek duurt 60 tot 90 minuten

 • Een coachingsessie of tussentijds oudergesprek duurt 60-75 minuten

 • Een coachingsessie kost €80,- per uur

 • Een SensiKids coaching kost €80,- per uur

 • Een Cursus 'Ik ben oké en ik doe het anders!' kost €360,- (8 bijeenkomsten)

 • Een Cursus Wijze Ouders kost €35,- per persoon

 • Een Individuele coaching sessie Wijze Ouders kost €80,- per uur

 • De cliënt ontvangt en betaalt de nota aan de coach, counselor, therapeut i.o. De nota kunt u aan het einde van de sessie betalen of overmaken naar de bankrekening van de coach.

 

Gemaakte afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd: per telefoon (eventueel voicemail) of per email. Annuleringen op kortere termijn worden volledig in rekening gebracht.

 

Klachtrecht

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat graag zo snel mogelijk van u. Dan hoop ik dat in een gesprek met u te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging Complementair Aanvullende Therapeuten (CAT) met licentienummer 20170718. In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie, GAT (www.scag.nl). Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode.

 

Copyright
© Copyright Praktijk Gespreksheling 2014-2021. Alle rechten voorbehouden.
Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc.) die u op deze site (Gespreksheling.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Praktijk Gespreksheling.